Az épület hordozza építőinek jellemvonásait. Az alkalmazott anyagok, színek térarányok tükrözik szertelenségüket vagy éppen fegyelmezettségüket. A térbeli formák, a feladatmegoldás szolgálja azt, amiért az épület építését elhatározták! 

Szolgáltatásaink a gondolattól a megvalósításig:

 • Ingatlan kiválasztásában mérnökszakmai szempontú tanácsadás
 • Beépíthetőség, építési határparaméterek, közmű ellátási lehetőségek előzetes felmérése
 • Az ingatlanok, terepadottságok felmérése, dokumentálás
 • Döntés előkészítés, tanácsadás, ezt segítő építész vázlat készítése
 • Építész tervdokumentáció készítése és ÉTDR rendszerben a hatósági, szakhatósági engedélyezetetés lebonyolítása
 • Építész , tartószerkezeti, épületgépész, elektromos kiviteli tervek elkészítése
 • Építési költségek norma alapú összeállítása, pályázati támogatás
 • Kivitelezés előkészítése a tendereztetéstől a szerződésekig
 • Építési folyamat képi és írásos dokumentálása, felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőri feladatok
 • Építtető képviselete garanciális és szabatossági ügyekben
 • Ingatlan nyilvántartás számítógépes modellen a változások nyomon követésével
Hírdetés